Liikenteenohjaus palvelee tielläliikkujia erilaisissa liikennettä haittaavissa tilanteissa. Kukaan tuskin innostuu matkan päällä eteen tulevista pitkistä autojonoista, mutta mitä paremmin liikennettä ohjataan, sitä nopeammin matkantekosi jatkuu.

Liikenteenohjaus on tuiki tärkeä apu monenlaisissa liikenteen poikkeustilanteissa, jolloin etusijalla kaikessa toiminnassa on huolehtia sekä tiellä työskentelevien että tielläliikkujien turvallisuudesta.

Liikenteenohjaus pitää sisällään muun muassa seuraavia tehtäviä ja palveluita:

  • Liikenteen poikkeusjärjestelyistä tiedottaminen liikenneviranomaisille ja muulle liikenteelle
  • Ennakkovaroittaminen liikenneonnettomuuspaikoilla
  • Nopeuden alentaminen kohteessa
  • Autoliikenteen ohjaaminen ja kiertotiejärjestelyt suljetuilla tieosuuksilla
  • Liikennejärjestelyt, niiden suunnittelu ja valvonta esimerkiksi suurten yleisötapahtumien yhteydessä
  • Törmäysvaimenninpalvelut (TMA)

Liikenteenohjaus on valmiudessa vuoden jokaisena päivänä 24 h. Hartikainen Yhtiöt Oy tekee tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa kaikissa liikenteenohjaukseen liittyvissä asioissa.

Milloin liikenteenohjausta tarvitaan?

Tieliikennepalveluyksikkömme pysäyttää ja ohjaa muuta liikennettä silloin, kun liikenteessä tapahtuu jotain normaaliolosuhteista poikkeavaa. Tällaisia liikenteenohjaustehtäviä on pääasiassa kahdenlaisia: ennalta tilatut työt ja ennakoimattomat poikkeustilanteet.

Etukäteen tilatut liikenteenohjaustyöt suunnitellaan tarkkaan ja kaikki tarvittavat liikennejärjestelyt ja erityistoimenpiteet päätetään hyvissä ajoin. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi väkimäärältään isot yleisötilaisuudet (kokoukset, urheilutapahtumat), suuret massatapahtumat (konsertit, suviseurat), tieverkon erilaiset kunnossapitotyöt (asfaltoinnit, sillankorjaukset, rakennus- ja maarakennustyömaat) ja erikoiskuljetukset.

Toinen liikenteenohjausta vaativa tilanne on liikenteessä tapahtuva yllättävä häiriö, kuten liikenneonnettomuus tai luonnonilmiön aiheuttama haitta tiealueille (esimerkiksi tulvaveden nousu). Silloin tieliikennepalveluyksiköiltä odotetaan pikaisia ratkaisuja ja päämäärätietoista toimintaa, jossa kokemus on valttia: on nopeasti varmistettava, ettei poikkeustilanne aiheuta tarpeetonta haittaa tai ylimääräistä vaaraa muille tiellä kulkijoille. Tiedottaminen muulle liikenteelle onkin yksi liikenteenohjauksen tärkeimmistä tehtävistä.

Liikenteenohjausta vuosien kokemuksella

Teemme tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa kaikissa liikenteenohjaukseen liittyvissä asioissa ja toimimme heidän ohjeidensa mukaan. Liikenteenohjaus onkin yhteistyön lisäksi myös vuorotyötä, jota tehdään kellonajasta riippumatta kaikkina viikonpäivinä.

Turvallisuus ja tiedottaminen etusijalla

Liikenteenohjaus ja opasteet on suunniteltu palvelemaan tienkäyttäjiä mahdollisimman hyvin. Ketään ei ohjata turhaan kiertoreiteille vaan kaikessa toiminnassa noudatetaan tarkkoja suunnitelmia, millä pyritään mahdollistamaan liikenteen esteetön kulku keskeytyksettä ja turvallisesti. Ohjaamme liikennettä opastetauluin oikean ajoreitin valintaan jo hyvissä ajoin.

Liikenteenohjaus on valmiudessa vuoden jokaisena päivänä 24 h. Hartikainen Yhtiöt Oy tekee tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa kaikissa liikenteenohjaukseen liittyvissä asioissa.

 

Mitä liikenteenohjaajilta vaaditaan?

Liikenteenohjaustehtävissä hyvät tiimityö- ja viestintätaidot korostuvat. Ammattitaitoiset liikenteenohjaajamme ovat koulutettuja ja ajokortin omaavia henkilöitä. Hyvän stressinsietokyvyn ja vahvan turvallisuusasenteen lisäksi meiltä vaaditaan lujia hermoja ja hyvää harkintaa, ja tarvittaessa yhtä lailla nopeita ratkaisuja liikenteen sujuvuuden takaamiseksi.

Kaikissa tilanteissa meille on tärkeintä ehkäistä lisävaaratilanteiden syntyminen. Työntekijöillämme on standardien mukainen näkyvä varoitusvaatetus sekä muut asianmukaiset varusteet (esimerkiksi kypärät, pysäytysmerkit, suojalasit, turvajalkineet ja radiopuhelimet), joilla pyritään varmistamaan sekä tiellä työskentelevien että tienkäyttäjien turvallisuus.

Soita päivystysnumeroomme

Tieliikennepalveluyksikkömme on hälytysvalmiudessa kellon ympäri. Päivystämme ympäri vuorokauden Pohjois-Pohjanmaalla, Oulussa ja Oulun lähikunnissa.